rodeja parada, arquitectes
rodeja parada, arquitectes

Nucli de Tapis

Pavimentació del nucli de Tapis - Maçanet de Cabrenys - 2004/09

L’actuació consisteix en la pavimentació i el soterrament dels diferents serveis aeris al nucli antic de Tapis, a la plaça i els carrers al voltant de l’església. Són espais de transit principalment de vianants. 


La pavimentació és de dos tipus, de formigó amb l’àrid vist i de lloses de granit de 30x60cm. Els escalons, rigoles, escocells i pedrissos per seure-hi també es realitzen amb peces de granit. El projecte també incorpora vegetació, tant nous arbres com parterres amb plantes aromàtiques autòctones.

 

Un dels elements que criden més l’atenció del projecte és una font d’acer corten que té com a pica la base de pedra d’una antiga premsa. També es reutilitza una antiga roda de molí com a seient.