rodeja parada, arquitectes
rodeja parada, arquitectes

Carrers Portbou

Pavimentació de diferents carrers del nucli antic de Portbou - Portbou - 2007

El nucli antic del poble de Portbou va néixer a redós de l’estació internacional i es va desenvolupar gràcies a l’influx de diners provinent de la situació fronterera que, a finals de segle passat va anar minvant. Per tal de retornar la vitalitat perduda al centre del poble, el projecte millora la pavimentació de la zona comercial al voltant de la plaça del mercat i del carrer del Mar.

 

La plaça del Mercat és vestíbul principal d’accés als visitants que arriben des de l’Estació. És un espai quadrangular arbrat amb un pendent bastant pronunciat que el projecte redueix a un 3% amb la construcció d’una graonada a la part de ponent de la plaça.

El carrer del mar, que uneix la plaça del Mercat amb la Rambla, és un carrer sinuós, de visions esbiaixades degut a la irregularitat de les alineacions que, d’altra banda, generen petites placetes que amb aquest projecte es converteixen amb espais d’estada.

 

Algunes de les actuacions que es duen a terme són la pavimentació de la totalitat de l’àmbit amb lloseta de granit, amb diferents especejaments segons les orientacions i pendents, la reordenació dels serveis i de l’ocupació de l’espai i l’augment de l’arbrat.